تفاوت طلاق در مذهب شیعه و سنی

تفاوت طلاق شیعه و سنی

طلاق همانطور که همه ما از آن آگاه هستیم، عبارت است از جدایی شرعی و قانونی زوجین و منعقد گردیده است. احوال شخصیه اشخاص اعم از نکاح، طلاق، ارث و … براساس قوانین مختص به مذهبشان رسیدگی می‌شود و از این رو بررسی قوانین و مقررات طلاق در مذاهب سنی و شیعه اهمیت پیدا می‌کند و […]