عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

پرداخت نکردن حق بیمه توسط کارفرما

 بر اساس ماده ۲ قانون تامین اجتماعی وجهی را که به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنیم تا از مزایای آن بتوانیم استفاده کنیم را حق بیمه گویند. در کل، مبلغ ۳۰ درصد از حقوق باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که از این ۳۰ درصد ۲۳ درصد را کارفرما متقبل می گردد و […]

نفقه فرزند دختر و پسر در سال ۹۹ چه شرایطی دارد

نفقه فرزند دختر و پسر در سال ۹۹

همانطور که در جامعه مشاهده می‌کنیم، مرد خانواده شرعاً، عرفا و قانونا مسئول تأمین نیازهای مالی اعضای خانواده است و از مهمترین اشخاصی که پدر مسئول نفقه آن‌ هاست، فرزندان خانواده می‌باشند حال اعم از اینکه دختر باشند و یا پسر. باید توجه داشت که اگر پدر تمکن مالی داشته باشد و به فرزندان نفقه […]

مبلغ نفقه زن در سال ۹۹ و نحوه معین نمودن نفقه زن در سال ۹۹

نفقه زن در سال 99

پس از اینکه عقد نکاح میان زن و مرد خوانده شد، زوج وظیفه و مسئولیتی مبنی بر پرداخت نفقه به زن پیدا می‌کند. نفقه از مهمترین حقوق زن است و اگر مرد از دادن نفقه خودداری کند، مشمول ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می‌گردد. نکته قابل تأمل آن است که گاها دیده می‌شود که زن […]