شرایط و مراحل اخذ معافیت تحصیلی در سال ٩٩

شرایط و مراحل معافیت تحصیلی در سال ٩٩

تمامی افراد با کامل شدن ۱۸ سالگی و از اولین ماه تولدشان مشمول قانون وظیفه عمومی می گردند. در صورتی که در رشته ی کاردانش یا فنی حرفه مشغول تحصیل باشند؛ نهایتا تا انتهای سن ۲۲ سالگی و رشته های مختلف پیش دانشگاهی تا انتهای ۲۴ سالگی می توانند به تحصیل ادامه دهند. دانش آموزان […]

سند مالکیت معارض چیست؟

اسناد مالکیت معارض چیست؟

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از […]

شرایط معافیت پزشکی سربازی در سال ٩٩

شرایط معافیت پزشکی سربازی در سال ٩٩

طبق قانون، کلیه مشمولین که به خدمت سربازی اعزام می شوند، می بایست از نظر جسمی و روحی در سلامت کامل باشند. این امر در سال ۹۹ نیز صدق می کند و تمامی مشمولین پیش از اعزام توسط سازمان نظام وظیفه مورد ارزیابی کامل جسمی و روحی قرار می گیرند. مشکلات جسمی یا روحی یکی […]