مجازات و حکم توهین به کارمند دولت

مجازات و حکم توهین به کارمند دولت

توهین در علم حقوق جزا به معنی کوچک کردن و خوار شمردن و ضعیف کردن شخصی می باشد. زمانی که دو نفر به بحث و گفتگو با یکدیگر می پردازند دعوای آنها بالا می‌گیرد و یکی از طرفین توان صحبت کردن و مقابله با طرف مقابل را به درستی ندارد به این ترتیب از روش […]

حکم و مجازات ازدواج مجدد در زمان عده

حکم و مجازات ازدواج مجدد در زمان عده

یکی از مسائلی که در فقه هدف خاصی دارد مسئله عده می باشد که در مدت عده، چه عده طلاق باشد و چه عده وفات، زوجه حق ازدواج در این ایام ندارد. در تمام ادیان الهی مسئله عده وجود دارد، اما در هر کدام از ادیان با دیگری اندکی اختلاف وجود دارد.  عده و مجازات […]

دادنامه چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده است

دادنامه چیست و از چه قسمت هایی تشکیل شده

 زمانی که پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد و تمام مراحل آن طی شده است و نیازی به چیز دیگری نمی باشد و فقط نیاز به رای قاضی می باشد؛ در این صورت است که قاضی رای خود را در مورد پرونده با توجه به دلایل و مستندات با توجه به قانون مورد […]