دیه پارگی پرده بکارت دختران چه شرایطی دارد

دیه پارگی پرده بکارت دختران

در این مقاله به بررسی دیه آسیب به پرده بکارت و از بین رفتن آن و همچنین دیه یکی شدن دو مجرای ادرار و حیض که به آن افضاء گفته می شود خواهیم پرداخت. مطابق قانون مجازات اسلامی، دیه از بین رفتن پرده بکارت در مواد ۶۵۸ تا ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است به این […]

آیا زن بدون اجازه همسر اجازه تحصیل دارد (حق تحصیل زوجه)

حق تحصیل زن و زوجه چیست

حق تحصیل از حقوق اولیه بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت می بایست در مورد تمام اشخاصی که متولد می شوند و تا زمانی که می میرند ادامه یابد. حق تحصیل زنان در ایران از گذشته های دور، دست خوش تبعیض های غیرمنصفانه […]

ازدواج چیست (تعریف ازدواج در قانون)

ازدواج چیست تعریف ازدواج در قانون

ازدواج یکی از احکام الهی بوده که همواره در آیات و روایات گوناگون و همچنین در ادیان مختلف به آن تاکید شده است. ازدواج بر پایه ی شخصیت، اوصاف، ویژگی ها و صفات مشترک بین طرفین محقق می شود. به عبارتی دیگر فلسفه ازدواج مبتنی بر شخصیت وجودی طرفین است نه وضعیت مادی یکدیگر. در […]