شرح ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

شرح ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم

بر اساس تعریف های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مالیات یک نوع پرداخت الزامی می باشد مالیات به چیزهای متفاوت تعلق میگیرد از آن جمله شخص، موسسه ها و دارایی ها. همچنین می توان اینگونه بیان کرد که یک نوع هزینه اجتماعی می باشد که مردمان یک ملت برای بهره برداری از منابع یک کشور […]

توضیح اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل چهارم قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان قانون مادر در جمهوری اسلامی ایران و البته مشابه با بسیاری از کشور های دیگر، بالاترین قانون در کشور است که بقیه قوانین باید با این قانون هماهنگ باشند و به عبارت دیگر مخالفت و یا تعارض قوانین دیگر با این قانون مجاز نخواهد بود. یکی از اساسی ترین اصول قانون […]

بزرگترین اختلاس گران تاریخ ایران را بشناسید

بزرگترین اختلاس گران تاریخ ایران را بشناسید

اختلاس چیزی جدای از کلاه­برداری است و در طی آن شخص یا اشخاص که عموما کارکنان دولت یا وابستگان آن­ها هستند در یک تصمیم برنامه­ ریزی­ شده­، در خفا اقدام به حقه­ بازی و برداشتن اموال دولتی یا غیردولتی می­کنند. رتبه­ بندی بزرگترین “اختلاس ­­گران ایران” از ابتدا تاکنون کار چندان دل­پذیر و جالبی نیست […]