چگونه از بیمه تامین اجتماعی شکایت کنیم؟

چگونه از بیمه تامین اجتماعی شکایت کنیم؟

سازمان تامین اجتماعی ایران، یک سازمان بیمه‌ گر اجتماعی عمومی غیردولتی می­ باشد که وظیفهٔ آن، پوشش اجباری بیمهٔ کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. این سازمان قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان تأمین اجتماعی و خدمات درمانی غیر دولتی در کشور و متعلق به بیمه ‌شدگان است. تعهدات این سازمان برابر […]

قرارداد ترکمنچای چه بود و چند ساله بود

قرارداد ترکمنچای چه بود و چند ساله بود

قرارداد ترکمن­چای را بدترین قرارداد تاریخ ایران تاکنون می­دانند. این معاهده در سال ۱۲۲۸ و در جنگ میان ایران و روسیه در نهایت با پادرمیانی انگلیس این قرارداد منعقد شده بود که به نفع کشور روسیه بود. و فتحعلی شاه نمی توانست به راحتی از دست دادن قفقاز که منطقه ه­ای حاصلخیز و مطلوب بود […]

ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی

بر اساس ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادگاه تجدید نظر اعتراض تجدید نظر خواه را نسبت به پرونده موجه تشخیص ندهد، درخواست تجدید نظر خواهی را رد می کند و پرونده را به دادگاه بدوی باز می گرداند. حال اگر اعتراض تجدیدنظرخواه را موجه بداند رایی را که دادگاه بدوی صادر کرده است […]