ماده ۸۰ قانون بیمه تامین اجتماعی

ماده ۸۰ قانون بیمه تامین اجتماعی

یکی از مسائل و مشکلاتی که ذهن هر انسانی را درگیر می‌کند، مسئله بازنشستگی می باشد. در ایران بعد از مشروطه، قانونی وضع شده که برای بازماندگان کسانی که فوت می شوند، منبع درآمدی وجود داشته باشد و به عنوان عائله مندی مطرح شد و بعد از آن که با کلی بالا و پایین شدن […]