آیا اسکرین شات مدرک محسوب میشود؟

آیا اسکرین شات مدرک محسوب میشود؟

برای اینکه بتوانیم در مقام اثبات و ادعای خود اقدام به طرح دعوا یا شکوائیه نماییم جدای از اینکه می بایست به قوانین اصلی و ایجاد کننده حق از جمله: قانون مدنی. قانون مجازات. قانون تجارت. آشنا بود، می بایست به قوانین دیگری که بیان گر طریقه ثبت دعوا و شکایت، مقررات جلسات دادرسی تا […]

نحوه تنظیم شکوائیه سرقت + نمونه شکواییه

نحوه تنظیم شکوائیه سرقت + نمونه شکوائیه

از جمله موضوعاتی است که از زمان خلقت بشر همواره وجود داشته، پدیده جرم می‌باشد. در این میان جرم سرقت از جرایمی است که هر انسانی در طول زندگی، ممکن است با آن مواجه شود. در مورد علل و انگیزه ­های افراد برای ارتکاب جرم سرقت می‌توان موارد زیادی را مطرح کرد؛ ولی آنچه که […]