ثبت نام یارانه معیشتی در سال ۹۹

ثبت نام یارانه معیشتی در سال ۹۹

بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال پیش توسط دولت، تصمیمی جدید اتخاذ شد که طی آن قرار بر این شد که درآمد حاصل از افزایش قیمت، در قالب کمک‌های نقدی به مردم ارائه شود. این کمک‌های نقدی یارانه معیشتی نامیده شد که طی آن به خانوارهای: یک نفره ۵۵ هزار تومان. خانوارهای […]