تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی و معامله معارض

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی و معامله معارض

یکی از دعاوی که تشخیص مرز حقوقی از کیفری آن کمی با دشواری همراه است، جرم فروش یا انتقال مال غیر با معامله فضولی می باشد. در واقع ممکن است شخصی همینکه از فروش مالش مطلع شد این تصور در ذهنش ایجاد شود که بر روی اموالش کلاهبرداری صورت گرفته و بایست به دادسرا مراجعه […]

چگونه قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم کنم

نکات مهم در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت

با توجه به نیاز روزافزون افراد به مسکن و با توجه به سودآوری قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمانکاری در زمینه ساخت مسکن، ممکن است افراد زیادی ترغیب شوند تا به فعالیت در این زمینه بپردازند. از طرفی نیز شرایط امروزی جامعه و تغییرات ناگهانی قیمت ها، ممکن است افراد زیادی را در کسب و […]