اجرت المثل چگونه محاسبه میشود – مبلغ اجرت المثل زن در سال ۹۹

مبلغ اجرت المثل زن در سال ۹۹

اجرت المثل واژه ای است در مقابل اجرت المسمی، اجرت المسمی اجرت و مبلغی است که در قرارداد از آن اسم برده شده و از آن روست که از آن به “مسمی” یعنی “نام گذاری شده یا اسم گذاری” شده یاد می شود. برای مثال اگر در قراردادی که با فردی داریم ضمن انجام گفتگو […]

وکیل فروش مال غیر در تهران

وکیل فروش مال غیر در تهران

انتقال مال غیر همانگونه که از اسم آن پیداست زمانی محقق می شود که کسی مالی را که مالک نیست بدون اجازه به دیگری انتقال دهد. در اینجا قانون گذار برای تنبیه افراد و جلوگیری از هرج و مرج این عمل را جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است. جرم انتقال […]