تابعیت کانادا – شرایط و روش های اخذ تابعیت کانادا در سال ۲۰۲۱

شرایط و روش های اخذ تابعیت کانادا در سال ۲۰۲۱

بر اساس آخرین آمار گرفته شده، به طور تقریبی، سالانه ۲۰۰ هزار نفر درخواست اقامت کانادا را می‌ کنند. به دلیل کم جمعیت بودن و همچنین وسعت و بزرگی، کشور کانادا به یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای دنیا تبدیل شده است. در ادامه این مطلب به بررسی شرایط و روش های اخذ تابعیت کانادا در سال […]