وکالت در طلاق چگونه است و چقدر طول می کشد؟

وکالت در طلاق چگونه است و چقدر طول می کشد؟

طبق قانون و شرع، طلاق حق مرد است و مرد است که می تواند زن را طلاق بدهد و زن فقط در مواردی خاص مثل عسر و حرج که می تواند مصادیق مختلف داشته باشد حق دارد درخواست طلاق از مرد را بخواهد. اما در جایی ممکن است مرد وکالت در طلاق به زن بدهد […]

پروانه زناشویی چیست؟ و نحوه دریافت آن

پروانه زناشویی چیست

در قانون مدنی وقتی از بحث نکاح سخن به میان می آورد در فصل سوم از باب اول در موانع نکاح در ماده ۱۰۶۰ این گونه بیان حکم می کند. “ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.” طبق حکم این ماده […]