دلیل اینکه زنان نصف مردان ارث می برند چیست؟

دلیل اینکه زنان نصف مردان ارث می برند چیست؟

یکی از مسائل بحث برانگیز در عالم حقوق در خصوص نحوه ی ارث بری زنان است. این مسئله همیشه موجب نارضایتی زنان بوده به طوری که گاهی منجر به درگیری های خانوادگی در هنگام تقسیم ارث می شود. امروزه زنان پذیرای این نابرابری نیستند و بابت این تقسیم ابراز ناراحتی کرده و به طرق مختلف […]

ارث فرزند خوانده

ارث فرزند خوانده

درباره فرزندخواندگی قرار است بحث شود اینکه فرزندخواندگی چیست؟ با چه شرایطی می توان سرپرستی فرزندی را به عهده گرفت؟ نفقه فرزند و خرج و مخارج وی با چه کسی است؟ کودکی که بی سرپرست است و در بهزیستی زندگی می کند را در برخی موارد به کسانی می دهند که خواهان نگهداری از چنین […]