صفر تا صد جعل چک و مجازات آن

جعل چک و مجازات آن

جعل به معنای تقلب، دروغ، ساختگی بودن است. در اصطلاح جعل را باید به معنای ساخت دروغی و تقلبی یک سند یا یک نوشته بر ضرر اشخاص دیگر است که معمولا به جای نمونه اصلی آن را ارائه می دهند. جعل در کل وابسته به اسناد است زیرا از زمان به وجود آمدن اسناد جعل […]