مشکلات حقوقی پیش روی استارتاپ ها و کسب و کار

مشکلات حقوقی پیش روی استارتاپ ها و کسب و کار

استارت آپ start-up را می توان به طور کلی یک شرکت نوپا و کسب و کار جدید معنا کرد. یک استارتاپ وقتی که ایده آن به وجود می آید تا زمانی که قصد شروع به کار دارد و حتی زمانی که فعالیت آن را وسعت و توسعه می بخشند؛ طبیعتاً در نظام حقوقی که بر […]

حق کسب و پیشه چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حق کسب و پیشه چیست

حق کسب و پیشه مربوط به قوانین سال ۵۶ است در روابط استیجاری طرفین که در سال ۷۶ جایگزین دیگری با ماهیت دیگری پیدا می کند به نام سرقفلی، اما این دو متفاوت از هم هستند، حق کسب و پیشه در نتیجه فعالیت مستاجر به وجود می آید، و محصول عمل مستاجر است. زیرا مستاجر […]