ضمان چیست و چه نوع عقدی است؟ انواع ضمان

ضمان چیست

ضمان در لغت به معنای پذیرفتن ، قبول کردن، ملزم شدن و مسئولیت است. در فقه و قانون مدنی موارد و مفاهیم مشابهی از جهت اسمی با ضمان داریم. مثل: ضمان قهری، ضمان درک، ضمان عهده، ضمان ید و ضمان عقدی یا عقد ضمان. در واقع عقد ضمان، توافقی است بین ضامن و طلبکار از […]

جرم شناسی چیست؟ انواع آن

جرم شناسی چیست

جرم شناسی علمی است که از مجموعه ای از علوم دیگر بوجود آمده است و به نوعی میان رشته ای بودن این علم یکی از دلایل قدرت آن می باشد. جرم شناسی در مجموع از علومی مانند: حقوق. جامعه شناسی. روانشناسی. حتی علوم زیستی وام می گیرد و شاکله ی اصلی آن علم حقوق می […]

احضاریه طلاق چیست و چند روزه می آید + نمونه متن آن

احضاریه طلاق چیست و چند روزه می آید

احضاریه برگرفته از واژه احضار به معنی حاضر کردن یا حاضر ساختن است. در اصطلاح احضاریه ورقه ای است که برای فراخواندن کسی برای حضور در دادگاه و در نزد قاضی جهت پاسخگویی به سوالات وی. با ابلاغ احضاریه مخاطب ورقه ابلاغیه متوجه می شود دعوایی علیه وی تشکیل شده است. به عبارتی وقتی کسی […]