مشاعات ساختمان چیست؟ و قوانین حاکم بر آن

مشاعات ساختمان چیست

امروزه با نوسازی و تجمیع املاک در مجاورت هم با یکدیگر و ایجاد آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی عظیم، دیگر خانه های اختصاصی و مجزا به ویژه در کلانشهر ها کمتر یافت می شود. آپارتمان نشینی از فرهنگ، قاعده و قانون مختص به خود برخوردار می باشد که متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که […]

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶+انتقال حق کسب و پیشه

ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

اجاره یکی از عقود و قراردادهای پر کاربرد در جامعه به شمار می رود به همین جهت در سالیان مختلف قوانین آن به تبع وضعیت جامعه تغییر کرده است و به همین دلیل است در مورد اجاره ما با قوانین مختلفی سر و کار داریم که یکی از آن ها قانون سال ۵۶ است. در […]