قولنامه زمین کشاورزی (نحوه نوشتن و نمونه آن)

قولنامه زمین کشاورزی نحوه نوشتن و نمونه آن

قولنامه در تمامی موضوعات چه زمین کشاورزی باشد چه خانه و آپارتمان باشد یا مغازه به اندازه سند رسمی اعتبار و قطعیت ندارد و لذا بیع و خرید و فروش  قطعی هم محسوب نمی شود. لذا از آن روست که به آن” قولنامه” می گویند یعنی طرفین قول و قراری بابت خرید و فروش فلان […]