تمامی شرایط طلاق به دلیل بیماری مرد و زن

تمامی شرایط طلاق به دلیل بیماری مرد و زن

جدایی و طلاق زوجین از یکدیگر تبدیل به یک معضل اجتماعی و حقوقی شده که آمار ارائه شده توسط مراکز مشاوره و مراجع قضایی خود گواه این موضوع می باشد. ریشه ی بسیاری از طلاق و جدایی ها را در عدم تفاهم، خیانت یکی از زوجین به دیگری، بد رفتاری و عدم معاشرت و… می […]

منظور از مرور زمان کیفری چیست و در قانون چه شرایطی دارد؟

منظور از مرور زمان کیفری چیست

منظور از مرور زمان کیفری، گذشتن و سپری شدن مدتی است که پس از آن مدت یک جرم در مرجع صالح حسب مورد دیگر قابل تعقیب نیست یا اینکه رسیدگی نمی شود یا اینکه حکم صادره در صورتی که حکم صادر شده باشد اجرا نخواهد شد. به همین جهت مرور زمان یکی از موارد سقوط […]