حریم املاک چیست و در قانون چه ماهیتی دارد؟

حریم املاک چیست

قانون گذار موظف است که حدود افراد را در جامعه به آنان معرفی کند تا مبادا به حقوق دیگران تجاوز و تعدی صورت گیرد. زیرا اگر چه قانون برای زندگی اجتماعی وضع می شود و اگر اجتماعی در کار نباشد قانون هم کارایی ندارد اما همین اجتماع هم برای همزیستی مسالمت آمیز لازم است که […]