تمامی شرایط ثبت نام و اخذ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰

وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ چقدر است

ناظر بر شرایط اقتصادی حال حاضر در کشور ما، شروع یک زندگی جدید ممکن است با مشکلات مالی آغاز شود. زیرا با توجه به بالا رفتن هزینه ها ازدواج برای جوانان بسیار پیچیده تر شده است. از همین رو، دولت مبلغی را به عنوان وام ازدواج برای جوانان قرار داده است تا این مبلغ کمک […]

دعوای خلع ید علیه مستاجر

دعوای خلع ید علیه مستاجر

در حقوق و قانون مدنی ما، مالکیت اشخاص بر املاک خود به دو صورت مالک عین و مالک منافع تقسیم شده است. منظور از مالکیت عین در واقع شخصی است که که در ملک خود حق همه گونه تصرف، اعم از خرید، فروش، اجاره و… را دارا خواهد بود و درمقابل آن مالک منافع همانطور […]