اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست

هر قانونی در هر کجای دنیا ممکن است روزی به تغییراتی نیاز پیدا کند تا با اوضاع و احوال روز تطبیق داشته باشد. این تغییر برای هر قانونی پس از گذراندن شرایط لازم، امکان پذیر است. اما وضعیت برای ایجاد تغییر در قانون اساسی متفاوت است. با توجه به حساسیت بالاتری که قانون اساسی نسبت به […]

خلع ید و اثبات مالکیت + نمونه دادخواست

دعوای خلع ید و اثبات مالکیت

یکی از دعاوی رایج امروزی در محاکم دادگستری، دعاوی مربوط حقوق مالکیت اشخاص می باشد. اما موضوعی که در خصوص این دعاوی بسیار شایع می باشد دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، ممانعت، مزاحمت از حق و البته دعوای خلع ید می باشد که متاسفانه عموم مردم با تفاوت ها و ویژگی های هریک از این […]