منظور از عقد خیاری چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد؟

منظور از عقد خیاری چیست

انعقاد قراردادها یکی از مهم ترین اعمال حقوقی است که افراد و اشخاص حقوقی به جهت رفع نیاز های خود با یکدیگر منعقد می سازند. اما نکته ی قابل توجه در این باره انواع قراردادها در قانون مدنی می باشد. به عبارت دیگر قرارداد ها را می توان به به اقسام مختلفی تقسیم نمود که […]

تمامی شرایط ثبت نام و اخذ وام فرزند سوم در سال ۱۴۰۰

وام فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ چقدر است

برای تشکیل خانواده ارکان های زیادی وجود دارد که برای وجود خانواده ی بهتر به آن ها نیاز است. اما یکی از این ارکان مهم برای داشتن فرزند یا فرزندان بیشتر، شرایط اقتصادی مناسب است. امروزه در کشور ما متاسفانه به علت شرایط اقتصادی موجود، نرخ فرزند آوری بسیار پایین آمده است و از علل […]