تمامی شرایط ثبت نام و اخذ وام مسکن در سال ۱۴۰۰

وام مسکن در سال ۱۴۰۰ چقدر است

به طور کلی ​وام برای رفع مشکلات مالی و احتیاجات ضروری اشخاص از طرف دولت به مردم پرداخت می شود. اعطای وام به رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی مانند: هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه. هزینه درمانی. کمک هزینه تحصیلی. تعمیر و تامین مسکن. کمک برای ایجاد مسکن در روستاها، است. یکی از مهم ترین دغدغه […]

سیر تا پیاز سرقفلی ملک و مغازه اوقافی

سیر تا پیاز سرقفلی ملک و مغازه اوقافی

سرقفلی نهادی است که از قانون روابط موجر و مستاجر نشات می گیرد. لذا اولین نکته این است که سرقفلی فقط در مورد اجاره موضوعیت پیدا می کند و همچنین این اجاره باید در خصوص محل تجاری باشد مثل مغازه در غیر این صورت سرقفلی جایگاهی نخواهد داشت. در تبیین مفهوم سرقفلی و تعریف آن […]