مجازات تهدید به آبروریزی چیست؟

مجازات تهدید به آبروریزی چیست

گاه برای ما یا اطرافیان ما پیش می آید که در دعواها یا بحث های پرتنش با تهدید روبرو می شویم. همه ی تهدید ها همیشه تهدید به قتل یا ضرب و شتم نیست. بعضی مواقع پیش می آید که فرد ما را تهدید به بردن آبرو می کند. در بسیاری از مواقع تهدید به […]

معامله غرری و حکم آن چیست؟

معامله غرری و حکم آن چیست

اصل آزادی قراردادها برای همه ی اعضای جامعه این اختیار را قائل شده است که با هر شخص و در هر موضوعی که مایل باشند اقدام به انعقاد قرارداد نمایند. اما این موضوع را می بایست در نظر بگیرند که اولا قرارداد منعقد شده نباید برخلاف قوانین و نظم عمومی باشد و ثانیا شرایط و […]