خرید و فروش ملک بدون سند

معامله زمین بدون سند

خرید ملک بدون سند مالکیت معمولا زمانی اتفاق می افتد که بازار مسکن دچار تورم زیاد شده است و به خاطر گرانی های موجود، افراد برای یافتن مسکن متناسب با مبلغ خود معامله ریسک داری را مثل ملک بدون سند خریداری می کنند. آنچه پیداست اینگونه معاملات ریسک بسیاری دارند و همین بدون سند بودن […]

معامله غیر نافذ چیست؟

معامله غیر نافذ چیست

‏غیر نافذ یک اصطلاح و یک مفهوم در قانون مدنی می باشد که برای تعریف و تشریح آن نیازمند دانستن یک سری مقدماتی هستیم، این مفهوم به این علت که در ارتباط با تشکیل عقد است و خبر از وضعیت تشکیل یک عقد می دهد برای فهمیدن آن در ابتدا باید با شرایط اساسی عقد […]

الزام به تحویل ملک

الزام به تحویل ملک

دعوای الزام به تحویل ملک، زمانی اقامه می شود که به وسیله یک عقد و قرارداد توسط مالک، ملک ایشان به خریدار فروخته شده است و پس از مدتی که باید ملک تحویل داده شود؛ مالک یا فروشنده به هر دلیلی آن را به خریدار تسلیم نمی کند. حال این علت عدم تسلیم ممکن است […]