دیه سیلی چقدر است؟

دیه سیلی چقدر است

در قوانین کشور ایران اکثر آسیب های فیزیکی دارای تبعاتی است که خیلی از مردم به دلیل عدم آگاهی از پیگیری قانونی آن صرف نظر می کنند. این در صورتی است که برای بیشتر ضرب و جرح ها در قانون مجازات اسلامی و در مقررات اسلامی، دیه در نظر گرفته شده است.بیشتر افراد جامعه علی […]

نحوه دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی با کد ملی

نحوه دریافت فیش بیمه تامین اجتماعی با کد ملی

بیمه تامین اجتماعی بیمه ای که جنبه ی حمایتی از کارگران را دارد و یکی از وظایف اصلی آن تحت پوشش قرار دادن کارگران و صاحبان مشاغل است که دسته اول به اجبار و دسته دوم به اختیار است.همچنین بیمه تامین اجتماعی زوایای دیگری هم دارد که برای افرادی است که خود را بیمه می […]

نحوه پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

نحوه پس گرفتن زمین از منابع طبیعی

 پس گرفتن زمین از منابع طبیعی :ملی کردن جنگل ها و مراتع یکی از اصول ۱۹ گانه انقلاب شاه و ملت بود که تحول عظیمی در حقوق منابع طبیعی ایجاد نمود. به شکلی که بعد از آن قوانین دیگری مانند قانون مربوط به اراضی ساحلی، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع […]