سلب حضانت چیست؟

سلب حضانت

حضانت اگر چه در قانون تعریفی از آن ارائه نشده اما مفهوم آن در عرف واضح است و به معنای نگهداری و مراقبت و سرپرستی فرزندان است قبل از سن بلوغ می باشد. البته این نگهداری، نگهداری جسمانی منظور است و سرپرستی امور مالی ربطی به حضانت ندارد. پس حضانت با ولایت و همچنین با […]

تقسیم نامه ارث چیست و نحوه ابطال آن (مهمترین نکات حقوقی)

تقسیم نامه ارث چیست

ارث دارایی و اموالی است که از طریق فرد فوت شده یا متوفی به وراث وی می رسد. به همین جهت پس از فوت شخص مسائلی در باب ارث و میراث مطرح می شود مثل گواهی حصر وارثت، تقسیم ارث و… و در همین راستا تقسیم نامه ارث وجود دارد. در این فرصت به تقسیم […]