آیا استعلام وضعیت تاهل با کد ملی امکان پذیر است؟

آیا استعلام وضعیت تاهل با کد ملی امکان پذیر است

پیش از ازدواج یکی از دغدغه های فکری که برای زن و مرد ممکن است بوجود آید این است که آیا طرف مقابلش قبلا ازدواج کرده است یا خیر؟ این فکر به مرور منجر به شک می شود و حتی بعد از ازدواج با فرد مورد نظر هم همسرش را رها نمی کند. مناسب است […]