لایحه چیست و نحوه تنظیم لایحه دفاعیه (حقوقی و کیفری)

لایحه چیست و نحوه تنظیم لایحه دفاعیه

همیشه برای اینکه نتیجه نهایی دعوا به نفع شما باشد؛ صرفا حق دار بودن شما کافی نمی باشد و مطالبی که در دادگاه عنوان می کنید یا در لایحه به شکل کتبی ارائه می دهید. سرنوشت دعوای شما را تعیین می کند. چه بسا بسیاری از افرادی که به دلیل یک دفاع غلط و یا […]

منظور از شخص ذی سمت و مرتبط چیست؟

منظور از شخص ذی سمت و مرتبط چیست

برای اینکه بتوانید دعوای خود را در دادگاه ها مطرح کنید و دعوای شما شنیده شود باید سمت داشته باشید. یعنی درست است که شما طرف مستقیم دعوا نبوده اید اما از طرف شخص اصلی دعوا، نمایندگی دارید که دعوا را، شما مطرح کنید و پیش ببرید. مثلا به شما وکالت داده شده است که […]