قرار اناطه کیفری چیست؟

قرار اناطه کیفری چیست

اناطه همان طور که از نامش پیداست؛ از منوط کردن می آید. اناطه کیفری به زبان ساده به این معناست که اگر دادگاه کیفری بخواهد رایی صادر کند؛ باید  مرجع دیگر غیر کیفری در خصوص بخشی از آن اعلام نظر کند و رای بدهد. مثلا اگر در خصوص سرقت شکایت کنید و طرف دیگر بگوید […]

سرقت مستوجب تعزیر یعنی چه + نمونه رای

سرقت مستوجب تعزیر یعنی چه

اگر در دادگاه محکوم شده باشید یا به عنوان شاکی حضور داشته باشید با اصطلاح حبس تعزیری آشنا هستید زیرا در اشاره به میزان حبس همیشه در دادنامه اشاره به تعزیری بودن آن نیز می شود. مثلا متهم محکوم به شش ماه حبس تعزیری می گردد. منظور از تعزیر و بهتر بگوییم حبس تعزیری حبسی […]