معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی چیست

اگر مالی داشته اید که از خرید و فروش آن بی خبر بوده اید و شخصی دیگر بدون اطلاع و اجازه ی شما، مال شما را که ممکن است خانه یا هر شی دیگری باشد را فروخته است باید بدانید که این مال قابل برگشتن به شما هست یا اینکه آن مال، می تواند با […]

مصادره ملک توسط بانک؛ تمامی شرایط و قوانین آن

مصادره ملک توسط بانک

 با توجه به اینکه امروزه به دلیل شرایط اقتصادی، متقاضیان دریافت وام رو به افزایش است. لازم است قبل از دریافت وام توانایی خود را برای پرداخت آن بسنجید. زیرا اگر اقساط بانک را نپردازید یا اگر دیر اقدام به پرداخت کنید؛ برای شما مشکل آفرین است. یکی از این مشکلات، توقیف اموال توسط بانک […]