صورتجلسه طلاق توافقی

صورتجلسه طلاق توافقی

اگر قصد طلاق از همسر خود را دارید باید بدانید طلاق به تنهایی سختی های خاص خود را چه از نظر عاطفی و چه از نظر مادی دارد. اما قطعا شما به دنبال راحت ترین و سریع ترین راه برای طلاق هستید تا کمتر دچار پروسه ی پیچیده و درگیری های دادگاهی شوید. یکی از […]

اجرا گذاشتن مهریه (تمامی شرایط و مراحل آن)

اجرا گذاشتن مهریه

با توجه به جدید ترین دستور العمل های مربوط به مهریه در حال حاضر مطابق بخشنامه رئیس قوه قضاییه بر خلاف سابق برای وصول مهریه لازم است که ابتدا زن (چه وکیل داشته باشد چه نداشته باشد) به دفتری که ازدواج در آن واقع شده  یا در آنجا ثبت شده مراجعه کند و فعلا حق […]