ضرب و شتم چیست و نحوه اثبات آن

ضرب و شتم چیست و نحوه اثبات آن

ممکن است در بسیاری از مواقع شاهد درگیری مردم کوچه و خیابان و رد و بدل شدن توهین و کلمات ناپسند بین آنها باشید یا خود قربانی زد و خوردهای خیابانی شده باشید که میزان آسیب فیزیکی در ضرب و جرح ها یا آسیب های جدی و غیر قابل جبرانی به بار می آورد یا […]