ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به موردی است که به عنوان مثال: شما به جرم توهین و یا سرقت یا کلاهبرداری و… از کسی شکایت کنید و بر اساس نظر بازپرسی جرم مورد نظر مشخص و نسبت به فرد مورد نظر ثابت شد در این موارد بازپرسی اقدام به جلب به دارسی می […]

توهین به قاضی چه حکمی دارد؟ (مجازات توهین به قاضی)

توهین به قاضی چه حکمی دارد

توهین با توجه به اوضاع و احوال قضیه و عرف متفاوت خواهد بود و نسبت به اشخاص متفاوت نیز فرق می کند. از این جهت ممکن است شما شوخی هایی که با دوست خود کنید در مقابل شخص دیگر، توهین به حساب بیاید. توهین در اصطلاحا عرفی به معنی خوار و خفیف کردن است حال […]