مزایده ملک برای مهریه چقدر طول میکشد؟

مزایده ملک برای مهریه چقدر طول میکشد

برای وصول و مطالبه مهریه هم از طریق دادگاه امکان اقدام وجود دارد و هم از طریق دفترخانه ازدواج و اداره اجرای ثبت در اجرای ثبت به این صورت است که با صدور اجراییه به زوج برای پرداخت مهریه ابلاغ می شود و سپس شما می توانید نسبت به توقیف اموال اقدام کنید. اما در […]

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری

آیا تا به حال تصور می کردید که با رای دادگاه دیگر کاری از شما ساخته نیست و دیگر راهی وجود ندارد؟ طبیعتا اکثر مردم مثل شما فکر می کنند که با رای نهایی دادگاه ها، پرونده دیگر بسته شده و امکان هیچ تغییری وجود ندارد. اما خبر خوب این است که اصلا اینگونه نیست […]