خیار تبعض صفقه و شرایط آن

خیار تبعض صفقه یعنی چه و در قانون مدنی چه شرایطی دارد (خیار تبعض صفقه در اجاره)

 خیار تبعض صفقه در حقوق به این صورت بیان می شود همه ی ما در طول زندگی خود بسیار درگیر معاملات مختلف می شویم و حتی در این بین ممکن است ضررهایی به ما وارد شود. علت اصلی این ضررها این است که شاید آگاهی کافی از اصول حقوقی و شرایط معاملات نداریم. در معاملات […]