قرارداد عدم رقابت چیست؟ نحوه انحلال آن

قرارداد عدم رقابت چیست؟ نحوه انحلال آن

گاهی برای حفظ منافع و اطلاعات شرکت لازم است که هنگام همکاری با افراد با آنها قرارداد عدم رقابت بسته شود به این معنا که مدیر یا صاحب کار وقتی با کارگر یا کارمند خود همکاری را شروع می کند توافق می کند در قالب قرارداد که برای مدنی معین در زمان بعد از همکاری، […]