فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه فسخ قرارداد مشارکت در ساخت - آثار و شرایط آن + نمونه رای

مشارکت در ساخت یکی از انواع قراردادهای سرمایه گذاری در ملک و ساختمان است. در این قرارداد یک طرف ملک و یا خانه کلنگی خود را تسلیم می کند و طرف دیگر با سرمایه و تخصص خود اقدام به ساخت می کند حال طرفین در نتیجه این ساختمان سازی طبق قراردادی که بین خودشان بسته […]

عقد عاریه چیست – عقد عاریه در قانون مدنی

عقد عاریه چیست – عقد عاریه در قانون مدنی

آیا تابه حال برای شما هم پیش آماده است که وسیله ای را به کسی قرض دهید؟ در واقع قرض دادن یک اصطلاح عرفی است که زمانی گفته می شود که ما وسیله ای را به شخص دیگری می دهیم تا از آن به طور رایگان استفاده کند. اما در قانون این عمل چه حکمی […]