تفاوت دادگاه کیفری یک و دو با توجه به صلاحیت آنها

دادگاه کیفری یک و دو چیست؟ تفاوت و صلاحیت ها

فرق بین دادگاه کیفری یک و دو در این که دادگاه کیفری یک به جرایم مشخصی که در قانون براساس مقررات قانونی مشخص شده رسیدگی میکند که یکی از مهمترین وظایف دادگاه کیفری یک رسیدگی به جرایم ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری میباشد به غیر از  این موارد تمامی رسیدگی به جرایم در دادگاه […]

حسن نیت یعنی چه – مفهوم حسن نیت در قرارداد ها و شرایط آن در قانون مدنی و حقوق ایران

حسن نیت یعنی چه – مفهوم حسن نیت در قرارداد ها و شرایط آن در قانون مدنی و حقوق ایران

همه ی ما شنیده ایم که در قرارداد های کاری باید با صداقت و شفافیت کار کنیم. اما آیا در قوانین هم روابط حقوقی ما هم چیزی مبنی بر اینکه باید در کار حسن نیت داشته باشیم وجود دارد؟ در واقع قانون همیشه باید همراه با اخلاقیات پیش رود تا شما بتوانید یک روابط کاری […]

منظور از بهای خواسته چیست؟ – نحوه و آثار تعیین آن

منظور از بهای خواسته چیست؟ - نحوه و آثار تعیین آن

در دعاوی حقوقی برای اینکه موضوع خود را به دادگاه توضیح دهیم و به اصطلاح عامیانه متقاضی چیزی باشیم، این امر را در قالب خواسته تعریف می کنند. همچنین دادگاه مطابق همین خواسته رای نهایی را صادر می کند. اینکه شما پیش از مراحل دادگاه با عناوین رایج در دعاوی آشنا باشید بسیار مهم است. […]