توقیف اموال برای چک برگشتی تمام شرایط و مراحل

توقیف اموال برای چک برگشتی تمام شرایط و مراحل

چک یکی از اسنادی است که به شدت میان مردم رواج دارد و سندی است که افراد در معامله کردن به آن اهمیت می دهند به همین جهت است که قانون بیشتر از همه به آن پرداخته و هر چند سال اصلاحاتی را درباره آن انجام می دهد. به دلیل اهمیت چک، این سند در […]

توقیف اموال برای نفقه-تمامی شرایط و مراحل

توقیف اموال برای نفقه-تمامی شرایط و مراحل

نفقه یعنی مخارج و هزینه های زندگی زن یا زوجه در زندگی مشترک که در هر حال، با مرد است حتی اگر خود زن نیز شاغل باشد و بتواند هزینه های خود را تقبل کند؛ بازهم مرد، مکلف به دادن خرجی همسر خود است. حال اگر زوجه با وجود تمکین و در صورتی که تمکین […]

لایحه دفاعیه توهین و فحاشی

نمونه لایحه دفاعیه توهین و فحاشی

توهین که یکی از مصادیق آن فحاشی است طبق قانون مجازات اسلامی در موارد مختلفی جرم انگاری شده است یعنی برای آن مجازات تعیین شده و برا تحقق آن لزوما نیازی نیست رو در رو فرد مرتکب توهین شود بلکه به هر صورتی ممکن است اتفاق بیفتد مثل نوشته و یا کامنت و… در ادامه […]