الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک

الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ تنظیم سند به نام خریدار یک تعهد تعهد لازم‌الاجرا از طرف مالک است که قانون نیز بر آن تاکید دارد و در صورتی که فروشنده به میل و اختیار خود آن را انجام ندهد، امکان اجبار وی و پیگیری قانونی این موضوع از طریق دادگاه وجود دارد که به […]