سند صلح سرقفلی چیست

دعوای تعدیل جاره بها

در اغلب روابط استیجاری همراه با سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در کنار تنظیم سند اجاره، سند صلح نیز تنظیم می‌شود که سند صلح گاهی بین دو مستأجر (مستأجر قدیم و جدید) گاهی بین مالک و مستأجر تنظیم می‌گردد. در این مبحث موارد تنظیم سند صلح سرقفلی را در قانون روابط موجر […]

تخلیه محل سرقفلی به جهت نیاز شخصی

تخلیه سرقفلی به جهت انتقال به غیر

نیاز شخص موجر به کسب و کار آنچه از ظاهر بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ برمی‌آید این است که برای تخلیه به منظور نیاز به کسب و کار بایستی شخص مالک‌، نیازمند کسب و کار در محل باشد؛ بنابراین، نیاز فرزندان یا نزدیکان موجر به کسب و کار در […]

تخلیه سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

,تخلیه سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی,سرقفلی عرفی

از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و ایجاد کننده حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌ باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این قانون در سه مورد با شرایطی […]