ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: اگر دارنده چک به طرفیت ظهرنویس طرح دعوای حقوقی نماید آیا برای صدور قرار تأمین خواسته اخذ خسارت احتمالی الزامی است یا خیر؟

نظر اکثریت

با استنباط از مواد ۲۴۹، ۲۸۶، ۲۹۲، ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت و بند (ج) از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه اسناد تجاری در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند در صورتی که چک در ظرف مهلت‌های پانزده و چهل و پنج روزه مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت برگشت زده شده، خسارت احتمالی نباید اخذ شود.

نظر اقلیت

چون در هیچ‌یک از مواد قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی صراحتاً قید نشده که در مانحن‌فیه خسارت احتمالی اخذ نشود؛ لذا اخذ خسارت احتمالی الزامی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

چنانچه چک در ظرف مهلت‌های پانزده روزه و چهل و پنج روزه مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت به بانک ارائه گردد و گواهی عدم پرداخت اخذ شود. این گواهی حسب رأی وحدت رویه ۵۳۶-۱۰/۷/۱۳۶۹ دیوان‌عالی کشور در حکم واخواست بوده و چنین چک‌هایی در مرحله درخواست صدور قرار تأمین بی‌نیاز از ایداع خسارت احتمالی هستند.

https://cheraghdanesh.com/shop/%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d9%87%d8%a7/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa/

 

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید