تعدیل قرارداد چیست و در قانون مدنی چه شرایطی دارد

تعدیل قرارداد چیست؟

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

«عقد» یا «قرارداد» عبارتست از توافق حاصله بین دو یا چند شخص در باب موضوعی مالی یا غیرمالی. فرض اولیه این است که طرفین به قرارداد پایبند هستند منتها ممکن است اوضاع گونه ای پیش رود که عقد یا قرارداد نیاز به تغییر و تعدیل داشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستریتعدیل قرارداد چیست؟

معنای لغوی «تعدیل»؛ «معتدل کردن» و «تقسیم کردن از روی عدالت» و در اصطلاح حقوقی؛ تعدیل قرارداد به معنای تغییر شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین می باشد. این تغییر اصولاً جهت برقرار کردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که به هر دلیلی امکان دارد از بین رفته باشد.

یعنی ممکن است اوضاع به گونه ای پیش رود که رابطه قراردادی بین افراد، به ‌شکلی کاملاً فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر نماید.

گاه، قانون اجازه تعدیل قرارداد به اشخاص می دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. از این رو، تعدیل قرارداد عموماً در باب قراردادهایی با جنبه مالی به کار می‌ رود. البته با هر تغییری نمی توان تعدیل قرارداد را خواست و برای تعدیل قرارداد باید ضرر طرف محتمل باشد.

تعدیل و تکمیل قرارداد

مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می شود هم ملزم هستند.

بیان نتایج عرفی و قانونی قرارداد را تکمیل عقد یا قرارداد می گویند. در واقع تکمیل قرارداد نوعی تفسیر عقد است و تعدیل با هدف اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در قرارداد رخ می دهد.

در چه مواردی قانون، تعدیل قرارداد را پیش بینی کرده است؟

در چه مواردی قانون، تعدیل قرارداد را پیش بینی کرده است؟

عموماً تعدیل قرارداد پس از جنگ یا شرایط سخت اقتصادی که همراه با رشد فزاینده تورم است رخ می دهد منتها در کشور ما اخیراً با بی ثباتی شدید اقتصادی روبرو هستیم و تعدیل قرارداد را ایجاب نموده است.

وکیل پایه یک دادگستریتعدیل مهریه

منظور از تعدیل مهریه در معنای خاص افزودن یا کاستن از مهر با تراضی زوجین یا حکم دادگاه یا قانون و تعدیل به معنای اخص هماهنگی مهر با شاخص­های جدید بانک مرکزی که نوعی افزایش متناسب با نرخ رسمی تورم است.

تعدیل را می­توان به اقسام زیر تقسیم نمود:

  • تعدیل قانونی مهر: منظور از تعدیل قانونی مهر متناسب کردن ارزش از دست رفته مهر به حکم قانون است.
  • تعدیل قراردادی مهر: تعدیل قراردادی مهر این است که زوجین با توافق یکدیگر، میزان مهر را با افزودن یا کاستن آن تعدیل نمایند.
  • تعدیل قضایی مهر: تعدیل قضایی مهر در صورت اصلاح اشتباهات ثبتی، غرور و تدلیس قابل دفاع است.
  • تعدیل ایقاعی مهر: مقصود از تعدیل ایقاعی مهر، این است که زوج با اراده خود میزان مهر را به سود زوجه افزایش دهد یا زوجه با اراده خود از میزان مهر بکاهد.

مقالات دیگر

6 مارس 2024

با ما در ارتباط باشید