توقیف اموال برای نفقه-تمامی شرایط و مراحل

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

نفقه یعنی مخارج و هزینه های زندگی زن یا زوجه در زندگی مشترک که در هر حال، با مرد است حتی اگر خود زن نیز شاغل باشد و بتواند هزینه های خود را تقبل کند؛ بازهم مرد، مکلف به دادن خرجی همسر خود است.

تماس-با-گروه-وکلای-سناحال اگر زوجه با وجود تمکین و در صورتی که تمکین نکرده اما عذر شرعی دارد مثل خوف بدنی و جانی در زندگی مشترک از شوهر خود نفقه دریافت نکند می تواند شکایت کند و وصول آنرا از دادگاه بخواهد.

دادگاه در این راستا پس از حکم به پرداخت نفقه مرد را محکوم به پرداخت آن می کند و ممکن است در زمان اجرای حکم نیز اموالی از مرد توقیف شود.

نفقه چه زمانی قابل مطالبه است؟

نفقه زن چه حال باشد چه گذشته، قابل مطالبه است فرض کنیم در گذشته مرد به مدت ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکرده است و بعد از مدتی به پرداخت نفقه اقدام کرده حال زن می تواند برای آن ۶ ماه دادخواست مطالبه نفقه تقدیم کند.

نفقه چه زمانی قابل مطالبه است؟

توقیف اموال برای نفقه چگونه است؟

برخلاف مهریه و مطالبه آن که توقیف اموال مرد از طریق اجرای ثبت ممکن است؛ در مطالبه نفقه تنها راه مراجعه به دادگاه و یا شورای حل اختلاف است. اگر میزان نفقه زیر ۲۰ میلیون تومان است باید به شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

پس وقتی که زن تمکین می کند و یا اگر هم تمکین نمی کند دلیل موجهی دارد و مرد نفقه را پرداخت نمی کند می تواند دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم دادگاه کند و در ضمن دادخواست تقاضا و درخواست تامین خواسته یا توقیف اموال مرد را نیز بخواهد.

نحوه نوشتن دادخواست مطالبه نفقه

تنظیم دادخواست نفقه و استناد به دلایل در دست نیازمند دانش حقوقی ست علی الخصوص اگر تقاضای تامین خواسته ضمن آن مطرح بشود لذا توصیه می شود از دانش مشاوران حقوقی و وکلا در این باره استفاده کنید.

می توان برای تنظیم دادخواست و در خواست تامین خواسته از وکلای متخصص سنا کمک گرفت.

توقیف مال در اجرای حکم نفقه

به جز تامین خواسته که نیازمند به موافقت قاضی است اگر از طریق اجرای احکام حکم صادر شود؛ در صورتی که مرد در مهلت مقرر نفقه را پرداخت نکند امکان توقیف اموال وی مثل ماشین و حساب بانکی و… وجود دارد.

موارد مربوطه به اجرای احکام و پیگیری آن نیازمند پیگیری مستمر است و حضور وکیل می تواند کمک زیادی به سرعت در پرونده کند لذا توصیه می شود که از تخصص وکیل حقوقی در این زمینه استفاده کنید.

مراحل و شرایط توقیف مال برای نفقه

مراحل و شرایط توقیف مال برای نفقه

  • شرط اولیه این است که زن در حال تمکین باشد و به عبارتی ناشزه نباشد یا اینکه عذر موجه داشته باشد.
  • مورد دیگر این است که مرد نسبت به پرداخت نفقه برای مدت عرفی بین خودشان اقدام نکرده باشد.
  • زوجه در این وضعیت می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مطالبه مهریه بدهد.
  • در ضمن همین دادخواست می تواند تقاضای تامین خواسته بدهد یعنی تقاضای توقیف اموال مرد را بخواهد و مالی هم معرفی کند.
  • در مرحله بعدی تعیین وقت خواهد شد و دادگاه رسیدگی می کند و اگر تامین خواسته را به صلاح دید اقدام می کند و قرار تامین خواسته صادر می کند و به پرونده هم در این راستا با حضور طرفین رسیدگی می کند.

چه اموالی برای نفقه قابل توقیف است؟

برای توقیف اموال در راستای مطالبه نفقه می توان تمام اموال را به جز مستثنیات دین توقیف کرد که این استثناها شامل خانه مسکونی و ابزار کار و آذوقه فرد است؛ لذا مغازه فرد یا طلاها و حساب بانکی و ماشین شخصی فرد اگر محل امرار معاش مرد نباشد قابل توقیف است همچنین سهام های بورسی و سهام عدالت و موارد دیگر نیز قابل توقیف هستند.

راه های شکایت برای گرفتن نفقه

برای وصول نفقه دو راه حقوقی و کیفری وجود دارد. در خصوص شکایت کیفری باید بیان کرد که عدم پرداخت نفقه جرم است و زمانی که احراز شود که مرد، توانایی مالی دارد اما نفقه نمی دهد محکوم به حبس می شود.

اما اگه توانایی مالی نداشته باشد در بخش کیفری محکوم نمی شود.

اما در شکایت حقوقی چه مرد توانایی داشته باشد چه نداشته باشد محکوم به پرداخت می شود و مکلف به پرداخت است. حال اگر پرداخت نکند و در عین حال توانایی داشته باشد جلب می شود.

در صورتی که توانایی نداشته باشد برای زن مجوزی است که بتواند طلاق بگیرد.

راه های شکایت برای گرفتن نفقه

نمونه دادخواست مطالبه نفقه و توقیف اموال

مشخصات طرفیننامنام خانوادگىنام پدرشغلمحل اقامت

شهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک

خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آنمطالبه نفقه ایام زوجیت به میزان ….. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور قرار تأمین خواسته
دلایل ومنضمات دادخواستکپی مصدق ۱- عقدنامه، ۲- شهادت شهود در صورت نیاز، ۳- کارشناسی، “۴- مدرک مورد نیاز دیگر”

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

باسلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره …. مورخ    /    /    باخوانده ازدواج دائمی در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد کرده ایم. نظر به اینکه حسب مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی تأمین نفقه زوجه بر عهده شوهر می باشد و خوانده از این کار استنکاف و خودداری می نماید فلذا رسیدگی و صدور حکم به پرداخت نفقه ایام زوجیت از تاریخ…. لغایت …. به مدت…. ماه (و تا زمان رسیدگی و صدور حکم و اجرای دادنامه) فعلاً به میزان…. ریال مستنداٌ به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و۱۱۰۶و۱۱۰۷ قانون مدنی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست . برای تعیین میزان نفقه متعلقه نیز با لحاظ شئونات مربوطه به جلب نظر کارشناس استناد می نماید.. ضمناً با توجه به اینکه خواسته در معرض تضییع و خرابی می باشد به استناد ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی بدواً صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ وفق ماده ۱۱۷ آن قانون نیز تقاضا می شود.

                                                                                                                                    محل امضاء – مهر – انگشت

 

مشاوره حقوقی راجع به توقیف اموال برای نفقه

مشاوره حقوقی راجع به توقیف اموال برای نفقه

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به توقیف اموال و شرایط و مراحل آن از طریق آن پیشنهاد می شود که از طریق شماره تلفن های موجود در سایت به اخذ مشاوره از وکلا و مشاوران حقوقی با تجربه اقدام کنید.

گروه وکلای سنا با داشتن وکلایی متخصص که از سراسر کشور امکان دسترسی به آنها وجود دارد می توانند در زمینه های مختلف حقوق خانواده کمک کار شما باشند.

نتیجه گیری

توقیف اموال برای نفقه به این شکل ممکن است که فرد باید از طریق دفاتر خدمات قضایی، دادخواست مطالبه نفقه تقدیم کند و ضمن دادخواست هم امکان تقاضا و درخواست تامین خواسته و توقیف اموال هم وجود دارد.

البته مطالبه نفقه منوط به تمکین زوجه است لذا برای توقیف اموال شرایط اولیه ای که ذکر شد باید موجود باشد.

سوالات متداول

راه های مطالبه نفقه به چند صورت است؟

برای این کار می توان هم اقدام به شکایت کیفری کرد و هم اقدام به شکایت و تقدیم دادخواست حقوقی. در امر کیفری لازم است که مرد دارای تمکن مالی باشد در غیر این صورت محکوم نمی شود اما در دادخواست حقوقی توانایی مالی شرط نیست و دادگاه مرد را در صورت احراز محکوم به پرداخت نفقه می کند.

به چند صورت امکان توقیف اموال برای نفقه وجود دارد؟

برای توقیف اموال ابتدائا می توان ضمن دادخواست اصلی درخواست تامین خواسته کرد همچنین در صورت محکومیت مرد به پرداخت اگر در مهلت مقرر پرداخت نکرد از طریق اجرای احکام امکان توقیف اموال مرد وجود دارد.

چه اموالی در راستای مطالبه نفقه قابل وصول است؟

تمام اموال به جز مستثنیات دین قابل توقیف هستند. برای مثال مغازه، ماشین اگر محل امرار معاش نباشد، حساب بانکی، حساب بورسی و موارد دیگر نیز قابل توقیف هستند.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید