حذف نام همسر از شناسنامه زن و مرد بعد از طلاق و فوت (تمام قوانین آن)

حذف نام همسر از شناسنامه زن و مرد بعد از طلاق

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

در شناسنامه که مشخصات و هویت افراد را مشخص می کند؛ با ازدواج فرد، مشخصات همسر وی وارد شناسنامه یکدیگر می شود. لذا ممکن است در اثر طلاق یا فوت، شخص زن یا مرد بخواهد نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند.

وکیل پایه یک دادگستریدر این رابطه به شرایط حذف نام همسر سابق از شناسنامه خواهیم پرداخت که شرط اصلی آن در بیشتر موارد این است که زن یا مرد ازدواج دوم کند سپس بعد از ازدواج دوم اقدام به حذف نام همسر سابق خود کند.

این امر که قانون اجازه نمی دهد که افراد بعد از طلاق تا زمانی که دوباره ازدواج نکرده اند حق ندارند نام همسر سابق خود را حذف کنند امری بسیار منطقی و به مصلحت جامعه است که در ادامه هم به آن خواهیم پرداخت.

که از این جهت و به این خاطر است، فردی که طلاق گرفته اگر بخواهد دوباره ازدواج کند طرف مقابل او آگاه شود که وی قبلا ازدواجی ناموفق داشته است.

و امری عقلانی است که به این شرایط در ادامه خواهیم پرداخت.

اما نکته ای که جالب است بدانید در سالیان اخیر مشاهده شد که عده ای در مجلس به دنبال تصویب قانونی بودند که بعد از طلاق و بدون ازدواج مجدد فرد حق داشته باشد و بتواند نام همسر خود را از شناسنامه حذف کند.

که این قضیه یقینا ضد مصالح جامعه و افراد است و تنها نتیجه آن افزایش تدلیس در جامعه است.

زیرا فرد یک بار ازدواج کرده است و طلاق می گیرد بعد با حذف نام همسر سابق خود در ازدواج دوم خود را مجرد و ازدواج نکرده جا می زند که تنها فریب و تدلیس را در جامعه بیشتر می کند.

قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه

قانونی که در آن به حذف نام همسر از سند سجلی و یا شناسنامه اشاره کرده است قانون ثبت احوال است که طبق ماده ۳۳ این قانون:

 • کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت.
 • در المثنی شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد.
 • ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.

قانون حذف نام همسر

شرایط و نحوه حذف نام همسر سابق از شناسنامه

 • حذف نام همسر از شناسنامه زوجه ای که باکره است (طلاق غیر مدخوله)

اولین حالتی که در حذف نام همسر از شناسنامه پیش می آید این است که زوجه بعد از طلاق همچنان باکره باشد.

در اینجا دختر اگرچه ازدواج کرده اما رابطه بین وی و همسرش قبل از آنکه مباشرتی رخ بدهد به طلاق می انجامد.

حال با وجود این که زن ازدواج کرده ولی باکره است در زمان طلاق می تواند با تحویل گواهی پزشکی مبنی بر باکره بودن و ارائه آن به ثبت احوال نام زوجین را از شناسنامه هم حذف کند.

 • باکره نبودن زوجه در هنگامی طلاق

در این حالت اگر زن باکره نباشد و از شوهر خود جدا شود. تنها در یک زمان است که می تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند و آن زمانی است که دوباره ازدواج کند.

و آن ازدواج هم ثبت بشود در اینجا ثبت احوال با درخواست طرف نام همسر سابق وی را حذف خواهد کرد.

همچنان که گفته شد این مقرره منطقی و عقلانی است زیرا اگر به زن حق داده بشود که بدون ازدواج مجدد نام همسر را حذف کند‌ ممکن است در ازدواج دوم، ازدواج اول خود را پنهان کند و باعث تدلیس شود.

درباره مرد نیز همین امر حکم فرما است یعنی اگر پس از ازدواج و مباشرت با همسر خویش طلاق بگیرند. فقط در صورتی می تواند که نام همسر سابق خود را از شناسنامه خود حذف کند که دوباره ازدواج مجدد کند.

نکته ای که باید به آن دقت کرد این است که صرف خواستگاری کردن و نامزد کردن دلیلی برای حذف نام همسر به دست نمی دهد.

و ازدواج دوم فرد باید ثبت بشود تا آنگاه مجوز حذف نام همسر به وجود آید.

برای این که همسر دوم از ازدواج همسر اول خود خبردار و آگاه باشد. زیرا در عرف کشور اینکه فردی قبلا سابقه ازدواج داشته امر مهمی است که قانون بر آن تاکید کرده است.

نحوه حذف نام همسر سابق از شناسنامه

حذف نام همسر بعد از فوت چگونه است؟

در این مورد هم همان شرایط موارد قبلی جریان دارد یعنی اگر همسر کسی فوت بشود و ایشان هم باکره نباشند پس از این که ازدواج دوباره کردند و این ازدواج دوم ثبت شد می توانند تقاضای حذف نام همسر سابق فوت شده را به ثبت احوال بدهد.

امکان حذف نام همسر در شناسنامه المثنی

اگر شناسنامه فردی گم بشود یا به هر علتی مفقود بشود. سوالی که پیش می آید این است که این فرد در گذشته ازدواج ناموفقی داشته است آیا نام همسر وی که در شناسنامه است در شناسنامه المثنی حذف خواهد شد یا همچنان وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت که نام همسر فقط تحت شرایطی حذف خواهد شد و حتی در شناسنامه المثنی نیز دوباره خواهد آمد. مگر با وجود شرایطی که در بالا اشاره شده است.

اما در یک مورد اگر ازدواج و طلاق غیر مدخوله باشد در شناسنامه المثنی افراد نام همسر سابق درج نخواهد.

غیر مدخوله به این معنا که زن و شوهر رابطه نزدیکی و مباشرت نداشته اند و طلاق گرفته اند.

حذف نام همسر در شناسنامه المثنی

مزایای حذف شدن یا نشدن نام همسر در شناسنامه

همچنان که به تفصیل در مقدمه گفته شد برخی بر این باورند که در هر حال زن یا مرد بتوانند نام همسر خود را حذف کنند حتی بدون ازدواج مجدد، ایشان اینگونه استدلال می کنند که زن یا مرد با دیدن شناسنامه به یاد روز های جدایی می افتند و غمگین خواهند شد.

اما اینان هرگز در نظر ندارند مگر چند درصد افراد جامعه هر روز شناسنامه خود را دستشان می گیرند و به حال و روز گذشته خود غم بار می شوند.

 • آیا بدیهی نیست که حذف مطلق نام همسر بدون ازدواج مجدد بار کیفری جامعه را در تدلیس در ازدواج بالا می برد؟
 • آیا اینگونه نیست که مشکلات بسیاری را به وجود می آورد؟

به نظر می رسد شرایطی که دد حال حاضر وجود دارد منطقی و عقلانی تر است.

نتیجه گیری

حذف همسر سابق از شناسنامه به موجب قانون ثبت احوال در مواردی رسمیت دارد که طبق آن، شناسنامه المثنی بدون درج نام همسر سابق در مواردی صادر می شود که زن غیر مدخوله باشد. یعنی در هنگام طلاق باکره بوده و رابطه زناشویی بین وی و همسرش واقع نشده است.

اما اگر فرد باکره و غیر مدخوله نباشد فقط در صورتی می توان درخواست حذف نام همسر سابق خود را بخواهد که ازدواج مجدد کرده باشد و این ازدواج مجدد هم ثبت بشود.

و صرف نامزدی و… کافی نیست.

نام همسر در شناسنامه

سوالات متداول

طلاق غیر مدخوله چیست و نحوه حذف نام همسر سابق در این حالت چگونه است؟

طلاق غیر مدخوله یعنی حالتی که زن و مرد ازدواج کرده اند و بدون وقوع نزدیکی رابطه ایشان منجر به طلاق می شود. در اینجا نام همسر جدا شده برای زن با ارائه گواهی توسط ثبت احوال حذف می شود.

برای اثبات طلاق غیر مدخوله رویه دادگاه ها چگونه است؟

در این مورد رویه دادگاه ها در جایی که زن، مدعی است که باکره می باشد این است که وی را به پزشکی قانونی برای دریافت گواهی بکارت ارجاع می دهند. پس اگر گواهی گرفته شد و در رای ثبت شد که زن غیر مدخوله است. می توان نام همسر سابق را حذف کرد.

موارد حذف و پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه چیست؟

یا در هنگام طلاق فرد غیر مدخوله باشد یعنی در زمان طلاق، زن باکره باشد. یا اینکه اگر باکره نیست تنها زمانی می توان درخواست پاک کردن نام همسر سابق را بخواهد که دوباره ازدواج مجدد کند.

یک پاسخ

 1. با سلام
  و خسته نباشید
  حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه
  خانم می‌تواند طبق قانون جمهوری اسلامی نام همسرش را که تبعه کشور دیگری هم می باشد را حذف کند و راه حلش چیست

مقالات دیگر

20 آوریل 2024

با ما در ارتباط باشید