خیانت مرد به زن چیست؟

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

خیانت و مصادیق آن ابعاد مختلف دارد برای مثال اگر مرد شرعا زن دوم بگیرد اگر چه خلاف شرع نیست اما از نظر همسر اول وی خیانت به حساب می آید لذا چون همسر اول تحمل چنین امری را ندارد قانون به وی حق طلاق می دهد.

در این فرصت به بررسی آثار خیانت مرد به زن در زندگی مشترک می پردازیم.

وکیل پایه یک دادگستریمجازات خیانت مرد به زن

خیانت ممکن است به صورت ارتباط جنسی مرد با نامحرم باشد که در اینجا به واسطه آن که  وی متاهل است و زنای محصنه ارتکاب یافته است حکم وی اعدام خواهد بود.

اما اگر رابطه نامشروع به صورت مادون زنا مثل در آغوش کشیدن، بوسیدن، پیام هایی با محتوای جنسی و… باشد و صرف قدم زدن در پارک و خیابان رابطه نامشروع نیست ولی به غیر از این موارد که طبق ماده فوق باشد مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات بخش تعزیرات خواهد بود و مجازات آن شلاق تا ۹۹ ضربه می باشد.

ماده ۶۳۷- هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه ‌کننده تعزیر می‌شود.

مجازات خیانت مرد به زن

طلاق به دلیل خیانت مرد

بجز مجازات هایی که در بالا گفتیم زن می تواند با اثبات عسر و حرج خود و قابل تحمل نبودن زندگی با مردی که ثبات اخلاقی ندارد  و وفادار به زندگی نبوده  از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در این صورت اگر حکم دادگاه مبنی بر طلاق باشد وی مستحق مهریه در هر حال خواهد بود و از حقوق مالی خود بهره می برد.

وکیل پایه یک دادگستریقتل در فراش برای مرد

قتل در فراش یا قتل ناموسی در جایی ست که مرد زن خود را در حال زنا می بیند و قانون گذار اجازه قتل وی را به مرد داده است حال سوال این است.

  • اگر زن، مرد خود را در حال زنا با دیگری ببیند آیا قانون اجازه قتل مرد را به زن داده است؟

باید گفت خیر مقرره مذکور تنها برای مرد است نه زن، حال فرض کنیم زنی در این حالت با سلاحی یا به هر شکلی شوهر خود را که در حال زنا با زنی دیگر است می کشد آیا زن قصاص می شود برای این کشتن؟

باید گفت اگر چه زن اجازه چنین کاری ندارد اما اگر مرد را در همان لحظه به قتل برساند قصاص نمی شود.

زیرا از شرایط قصاص این است که مقتول مهدور الدم نباشد در حالی که این مرد زنای محصنه مرتکب شده و خونش هدر است لذا زن نه به خاطر اجازه قانون گذار بلکه به دلیل مهدور الدم بودن مرد قصاص نمی شود، اما حسب مورد به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قتل در فراش برای مرد

اثبات خیانت مرد

خیانت صرفا رابطه جنسی و … نیست گاهی صرف ارتباط در فضای مجازی نیز خیانت به حساب می آید و به طور کلی اگر زنی در اثر این اتفاقات تحمل زندگی برای وی دشوار شده است.

می تواند با اثبات امر از دادگاه تقاضای طلاق کند برای ادله هم می تواند از شهادت شهود یا مکالمات آنان در فضای مجازی استفاده کرد.

برای مثال از آن پیام ها اسکرین شات گرفته شود.

البته پذیرش درخواست طلاق بستگی به نظر دادگاه دارد اما در صورتی که مرد به این کارها عادت کرده باشد به طور قطع  می تواند مصداق عسر و حرج باشد.

در پایین به نمونه رایی اشاره می شود که دادگاه طلاق به دلیل رابطه نامشروع زوج یا مرد  را قبول نکرده است.

اثبات خیانت مرد

اگر اثبات مربوط به زنا و رابطه جنسی وی باشد کمی اثبات ِ دشوار است و برای استفاده از شاهد ۴ نفر مرد لازم است و اگر خود مرد بخواهد اقرار کند ۴ بار باید اقرار کند.

برای اثبات باقی موارد خیانت مثل رابطه ای غیر زنا مثل رابطه اینترنتی یا بوسیدن و… می توان از ۲ شاهد یا اسکرین شات پیام ها، عکس های شخصی آنان و یا اقرار خود شخص برای یک بار کافی است زیرا این بر خلاف مورد قبل جنبه تعزیری دارد نه حدی.

اثبات خیانت مرد

نمونه رای طلاق به دلیل خیانت مرد

چکیده رای

صرف اثبات رابطه نامشروع زوج توسط زوجه نمی تواند موجب عسر و حرج باشد و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زوجه تلقی شود.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم (گ. ص.) فرزند (ع.) به طرفیت همسرش آقای (و. الف. ق.) فرزند (ر.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۸۲۷ مورخ ۳/۵/۹۰ صادره از شعبۀ محترم ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران موضوع پرونده کلاسه ۲۱۹۴/۸۹ متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه به طرفیت زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته، مفاد لایحه دفاعیه تجدید نظر خوانده، نظر به اینکه زوجه در دادخواست تقدیمی انگیزه خود را از تقاضای طلاق تخلف زوج از شرایط ضمن العقد (تخلف از بند ۹ ) و عسر و حرج خود مطرح نموده است.

و پیرامون اثبات ادعای خود ادلّۀ اثباتی کافی که دلالت بر تخلف زوج از شرایط ضمن العقد و عسر و حرج زوجه نماید، ارائه نداده است و تنها دلیل ابرازی مشارٌالیها دادنامه شماره ۱۰۸۹ مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبۀ ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی رودهن در خصوص محکومیت زوج به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری به اتهام رابطه نامشروع می باشد.

که محکومیت مذکور نمی تواند از موجبات از هم گسیختگی نظام خانواده و در نهایت طلاق را فراهم نماید و با عنایت به اینکه دادنامه اصداری (معترضٌ عنه) از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و از ناحیه تجدید نظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد و موجب بی اعتباری و نقض دادنامه گردد، ارائه نشده است.

بنا علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی فوق الذکر، ضمن رد دعوای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

رئیس شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران –  مستشار دادگاه

نمونه رای طلاق به دلیل خیانت مرد

سوالات متداول

مجازات خیانت مرد به زن چیست؟

اگر خیانت با زنا باشد مرد سنگسار خواهد شد و چون سنگسار به دلایلی اجرا نمی شود اعدام اجرا می شود. اما اگر خیانت مادون زنا باشد مجازات آن شلاق تا ۹۹ ضربه می باشد که این مجازات برای هر دو طرف می باشد.

وکیل پایه یک دادگستریآیا خیانت مرد به زن حق طلاق می دهد؟

ممکن است به خاطر صرف یکبار رابطه نامشروع مرد دادگاه حکم به طلاق ندهد اما در عین حال همین امر ممکن است برای زن عسر و حرج به حساب آید‌.

اثبات خیانت مرد چگونه است؟

در موارد مختلف نحوه اثبات فرق می کند که در بالا به هر کدام مختصرا اشاره شد که میشود از طریق فیلم – شاهد- و یا از طریق حکم دادگاه درخواست پرینت سیمکارت این رابطه را اثبات نمود.

6 پاسخ

  1. اگر زنی با مرد زن دار وارد رابطه شده باشد
    مجازات او چیست ؟

  2. سلام علیکم اگر مرد به زن خود خیانت کند سه یا چهار زن بیگیره و رابطه نامشروع هم داشته باشد چی حکم دارد

    1. سلام: رابطه نامشروع داشته باشد مجازاتش تا ۹۹ ضربه شلاق است و زن اولی هم می تواند اقدام به طلاق نماید

  3. با سلام من یک سوالی داشتم ایا داشتن حساب کاربری در سایت های ازدواج دلیل خوبی برای شکایت هست؟ و اینکه اگر از چت عکس داشته باشیم حکم مرد چیست؟؟ و در چه صورتی حکم وی اعدام است؟

    1. سلام: صرف عضویت هیچ مجازاتی ندارد مگر اینکه بتوان از چت عکس ها کاملا مشخص باشد که با چه کسی چت میکردند که در صورت اثبات نیز صرفا به مجازات رابطه نامشروع محکوم خواهند شد که مجازات ان هم وفق ماده۷۳۴ قانون مجازات اسلامی شلاق از ۷۴تا ۹۹ ضربه شلاق می باشد.

مقالات دیگر

با ما در ارتباط باشید